Könyvtártörténet PDF Nyomtatás E-mail

A polgári Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2010. novemberében ünnepli működésének 60. évfordulóját. Évtizedek alatt sok változáson ment keresztül, mígnem napjaink egyik fejlettnek mondható, az információs társadalom követelményeihez igazodni próbáló kisvárosi könyvtárrá vált.

 

A polgári könyvtárat az 1950-es években sorra megalakuló vándorkönyvtárak „mozgalma” hívta életre. Alapfeladatát a könyvek mindenhová, mindenkihez való eljuttatásában határozta meg.

 

A vándorkönyvtárak megszűntével 1953. július 1-én megalakult a Polgári Járási Könyvtár, amely a környező települések (Egyek, Ohattelekháza, Ohatpusztakócs, Tiszacsege, Újszentmargita, Folyás, Görbeháza, Újtikos és Tiszagyulaháza) 15 letéti, illetve községi könyvtárának  munkáját szervezte, segítette és látta el könyvvel.

A könyvtárosok jelen voltak a házi olvasókörökön, a tanyázó- és a dohánysimító esteken is. Szervezték a József Attila olvasómozgalmat, az Ünnepi könyvhetet és a könyvbarát mozgalmat a járás községeiben. Folytak a népkönyvtárak átleltározási munkálatai, az ellenőrzések, a letéti könyvcserék.

A kölcsönzés ekkor még zárt szekrényekből történt.

 

1960-ban adtak át a társadalmi összefogással épült művelődési házat, melynek II. emeletén kapott helyet a könyvtár intézménye 1978-ig, azóta mai napig az I. emeletén van.

Az eddigi zárt szekrényben tárolt könyvek szabadpolcra  kerültek és ettől az időszaktól az olvasók saját maguk válogathattak a könyvek között.

A könyvek elrendezése először a szerző neve szerinti betűrendes, majd később tematikus bontásban történt.

 

1966-ban jelentős változás következik be a könyvtár életében. Az addigi gyermekrészleg önálló helységet kap a volt  „Úttörőház” épületében, ahol a felnőtt olvasóktól elkülönített helyen vehették igénybe a gyerekek a könyvtár szolgáltatásait. Az alapterület növelése érdekében, ezt még két költözés követett. 1978-ban költözött hosszú időre a régi Gyermekorvosi Rendelő helyére.

 

1971-ben Polgár áttért a határidős kölcsönzésről a színcsíkos tasakos kölcsönzésre. Az állományellenőrzések és katalógus revidiálások során a raktári katalógusok pontosítása megtörtént, a betűrendes és szakkatalógusok építése megkezdődött. Igényesebbé vált a tájékoztatás s elmélyültebbé a feltárás. Időközben megkezdődött a helyismereti gyűjtemény kialakítása is. Olvasóterem csak 1977 után lesz, addig csak a segédkönyvtári anyag került leválasztásra.

Az ankétok, író-olvasó találkozók mellett gyakorlattá vált a rendhagyó irodalomórák, a könyvtárhasználati órák és az olvasótáborok szervezése.

 

1976-tól Polgár, Újtikos és Tiszagyulaháza vonatkozásában központi ellátóhely lett. A társközségi klubkönyvtárak önálló költségvetéssel rendelkeznek, a szerzeményezést, a törlést, az állománybavételt a községi könyvtár végzi számukra, továbbá gondoskodik módszertani irányításukról és az állományellenőrzésekről egészen 1990-ig, amikor is a társközségek önállóvá váltak és könyvtáraik saját önkormányzatuk kezelésébe kerültek.

 

1990-ben a  gazdaságosság jegyében összevonták a könyvtárat, az Ady Endre  Művelődési Központtal. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár néven működik tovább.

 

A könyvtár 1996-ban lépett a korszerűsítés és modernizálás útjára. Ekkor kapta az első személyi számítógépet a Megyei Könyvtártól. A pályázati támogatások segítségével elkezdődött a számítógéppark bővítése. Igazi változást az SR-Lib integrált könyvtári rendszer moduljainak beszerzése jelentette (katalogizáló és kölcsönző modul). Megindult a hálózatépítés.

A Soros Alapítványtól 1998-ban másfél éves időszakra Internet-hozzáférési lehetőséget kapott a könyvtár, amelyet térítés ellenében a lakosság is igénybe vehetett.

1999-ben, sikeres telematikai pályázat segítségével sikerült tovább bővíteni a számítógépek számát. Megvalósultak a könyvtári munkafolyamatok, a könyvtárközi kölcsönzés lekérése a nagy egyetemi és főiskolai könyvtárak katalógusai alapján e-mailen keresztül.

Elkezdődött a gyermekkönyvtár dokumentumainak számítógépre vitele, melynek eredményeképpen 2002. januártól áttértek a színcsíkos tasakos kölcsönzésről a gépi kölcsönzésre.

Az intézmény a LIBTECH Egyesület támogatásával hozzájutott egy adatbázishoz (átemelő program), amely a Megyei Könyvtár állományát tartalmazza, mely segítséget nyújt a retrospektív feldolgozásban.

Még ebben az évben  a Széchenyi-terv SZT-IS-2 pályázatán elnyert összegből 6 db multimédiás számítógépet, 1 db lézer nyomtatót vásárolhatott a könyvtár és korszerűsíthette a helyi hálózatot.

2004-től a felnőttek könyvtárában Információs Alpont, 2005-től a gyermekkönyvtár épületében pedig  TeleHáz működött. A nyilvános Internet hozzáférés révén sok száz könyvtárba járó ismerkedhetett meg a Világhálóval.

 

2007-ben a gyermek- és felnőtt részleg újra összevonásra került, Városi Könyvtár néven a Művelődési Központ épületének I. emeletén kapott helyet.

 

2008. második felében mozgókönyvtári feladatellátásról szóló megállapodás jött létre, a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás, Polgár Város Önkormányzata és az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár között. Ezen szolgáltatással a Városi Könyvtár adta lehetőségek utazás nélkül elérhetővé válnak a kistérségben élő lakosok számára (hordozható számítógépek, multifunkcionális eszközök kitelepítése, dokumentumcsere révén).

Módosítás dátuma: 2016. november 07. hétfő, 16:26